Investeringssparkonto – ISK – Så funkar det!

En bild av ett investeringssparkonto
Vilka är fördelarna med ett sparkonto för investeringar?

När man motsätter sig att behålla aktier/fonder i en traditionell värdepappersförvaring finns det framför allt två fördelar med att spara på ett investeringssparkonto.

Om du vill lära dig mer om investeringssparkonton så rekommenderar vi sajten https://investeringssparkonton.nu

Avgiften

Oavsett hur värdet på tillgångarna på kontot har förändrats under året så betalas skatt på ett investeringssparkonto varje år. Å andra sidan är skattesatsen ganska låg (0,375 procent 2020).

Det kan jämföras med en värdepappersförvarare som betalar vinstskatt på värdepapper som sålts under året. Det är en ökning med 30 procent.

En enkel förklaring

Den som säljer aktier genom ett värdepappersförvar ska hålla koll på all försäljning i ett framtida uttalande. Detta är inte nödvändigt med en ISK eftersom all information omedelbart lämnas till Skatteverket.

Är det möjligt att överföra aktier och andra värdepapper till ett sparkonto för investeringar?

Är det möjligt att överföra aktier och andra värdepapper till ett sparkonto för investeringar?

Ja, värdepapper från annan depå kan föras över till investeringssparkontot. Av skatteskäl behandlas detta dock som att dessa värdepapper säljs och därefter köps inom detta konto.

Som ett resultat kan det finnas en grund för vinstbeskattning.

Vad är skattesatsen på ett ISK?

Standardskatter gäller för investeringssparkonton. Oavsett om kontovärdet har ökat eller minskat kommer kontoinnehavaren att betala skatt varje år.

Däremot beskattas till exempel aktier endast om deras värde har ökat och aktierna har sålts.

En andel av det utestående kapitalet betalas ut varje år. Detta är något som beräknas och lämnas in till Skatteverket automatiskt.

Kapitalunderlaget måste först fastställas innan skatten kan beräknas. Detta görs genom att eventuella insättningar och överföringar till kontot under året läggs till det utestående kapitalet i början av varje kvartal. Detta belopp delas med fyra, vilket ger en kapitalbas.

Har du mer frågor om fondrobotar? Kika då in den här recensionen här!

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla